Frequently Asked Questions

Is er een wachtlijst?

Nee, wij proberen nieuwe cliënten binnen 2 á 3 weken voor het eerst te zien. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de cliënt(en) zelf en zien we vaak  meer aanmeldingen aan het begin van een nieuw jaar en na de zomervakantie wat de wachttijd wel verlengt.

Wordt relatietherapie vergoed?

Nee, Een uitzondering daargelaten wordt door zorgverzekeraars relatietherapie niet vergoed.

Werken jullie ook in de avond?

Ja, het is ook mogelijk om in de avond af te spreken, echter is er wel beperkte plek en rekenen we een avondtarief.

Hoe lang duurt een gemiddeld relatietherapie traject?

Een relatietherapie traject bij Praktijk leef! verloopt in drie fases. De lengte is afhankelijk van de hulpvraag en de onderliggende dynamiek. Gemiddeld zijn 8 tot 12 sessies nodig om de relatie weer als verbonden en open te ervaren, echter zijn er ook koppels waarbij de doelen eerder bereikt worden.
Uit analyse blijkt dat de meeste stellen na 8 sessies het traject succesvol hebben afgerond.

Hoeveel tijd zit er tussen de sessies?

Afhankelijk van de noodzaak starten we met 1x in de twee weken. een afspraak. Naarmate de relatie verbetert wordt de tussentijd tussen de sessies verruimd.

Werken jullie beiden vanuit EFT?

Ja, wij zijn beiden opgeleid in EFT relatietherapie en aanvullend getraind bij Stichting EFT Nederland, het professionele en officiële opleidingsinstituut in EFT en Hechtingsgerichte Gezinstherapie. (www.eft.nl)

Wat is EFT relatietherapie?

EFT staat voor Emotionally Focussed couples Therapy. Hierbij staat het herstellen van de emotionele verbinding tussen koppels voorop, waarbij het herkennen en delen van hechtingsbehoeften -en angsten als een middel om de emotionele veiligheid in de relatie te (her)vinden. Hierdoor vergroot de ontvankelijkheid, betrokkenheid en responsiviteit zich bij beiden partners. Het herstelt de open verbinding vanwaaruit beiden partners zich in relatie tot elkaar, henzelf en hun omgeving kunnen ontwikkelen.

Is EFT wetenschappelijk onderbouwd?

Ja, EFT is Evidence Based. Er is en wordt heel veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EFT bij relatietherapie. 70-73% van de koppels lukt het om de verbinding te herstellen en dichter tot elkaar te komen. 86% ervaren duidelijke positieve veranderingen. (bron: https://www.eft.nl/professionals/wetenschappelijk-onderzoek-eft)

Werken jullie ook 1 op 1 met cliënten?

Jazeker! Naast de relatietherapie die wij samen aanbieden werken wij ook individueel met cliënten met diverse hulpvragen. Ook kan 1 op 1 begeleiding een onderdeel zijn van het relatietraject waarbij het stel afzonderlijk van elkaar een verdieping kan maken.

Werken jullie altijd met z'n 2-en met stellen?

Ja en nee. Elk stel zien wij samen en beiden zijn wij betrokken bij jullie als koppel. De meeste sessies werken we met zijn 4-en en soms in een drietal. Dit is afhankelijk de fase waarin jullie je bevinden en het doel van de sessie. Overleg over de voortgang in jullie traject doen wij altijd samen voor en na de sessies.

Wat is de essentie van EFT?

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy, een vorm van therapie die zich richt op het verbeteren van emotionele verbondenheid en het herstellen van relaties tussen partners, families of individuen.De essentie van EFT is het verkennen en begrijpen van de emoties die ten grondslag liggen aan gedrag en communicatiepatronen binnen een relatie. Door deze emoties te herkennen en te begrijpen, kunnen mensen leren hoe ze beter op elkaar kunnen reageren en elkaar kunnen ondersteunen.EFT richt zich ook op het creëren van een veilige en ondersteunende therapeutische omgeving, waarin mensen kunnen experimenteren met nieuwe manieren van communiceren en interactie. Hierdoor kan er meer begrip en acceptatie ontstaan tussen de betrokkenen, wat leidt tot een betere verbondenheid en relatiekwaliteit. Kortom, de essentie van EFT is het creëren van een emotioneel veilige omgeving waarin emoties kunnen worden geuit en begrepen, waardoor er meer verbondenheid kan ontstaan tussen mensen.

Hoe verschilt EFT van cognitieve relatietherapie?

Hoewel zowel Emotionally Focused Therapy (EFT) als cognitieve relatietherapie gericht zijn op het verbeteren van relaties, verschillen ze in hun benaderingen.

EFT legt de nadruk op de emotionele verbinding tussen partners en richt zich op het begrijpen van de onderliggende emoties en behoeften die het gedrag van partners sturen. EFT behandelt vaak ook onverwerkte emotionele pijn en trauma's uit het verleden die het heden beïnvloeden. De therapeut ondersteunt partners in het creëren van een veilige omgeving waarin ze emoties kunnen uiten en hun onderlinge verbinding kunnen herstellen.

Cognitieve relatietherapie daarentegen richt zich voornamelijk op de gedachten en overtuigingen die ten grondslag liggen aan de emoties en het gedrag van partners. De nadruk ligt op het veranderen van negatieve gedachten en overtuigingen die leiden tot disfunctionele communicatie en gedragingen. De therapeut moedigt partners aan om hun gedachten te onderzoeken en te veranderen om zo hun interacties te verbeteren.

Beide therapieën zijn gericht op het verbeteren van de relatie tussen partners, maar de nadruk en benadering verschillen. EFT legt de nadruk op de emotionele verbinding tussen partners en het begrijpen van emoties en behoeften, terwijl cognitieve relatietherapie gericht is op het onderzoeken en veranderen van negatieve gedachten en overtuigingen die leiden tot disfunctionele communicatie en gedragingen.

Hoe gaan jullie om met gegevens?

Prakijk leef! maakt gebruik van praktijksoftware MijnDiad. Dit softwarepakket voldoet aan de strengste eisen rondom beveiliging en privacy. Alle gegevens die we van jullie vragen lopen via dit softwarepakket. Meer informatie over de certificering kan je lezen op: Privacy en beveiliging van uw cliëntgegevens in MijnDiAd   


-


-

-

Praktijk leef!

Praktijk voor coaching & relatietherapie
www.praktijk-leef.nl

Adres & contact

Zonnedauwhof 27, 3831 AH Leusden

Alexander: 06-193 56 549 (ook voor Whatsapp)
Judie: 06-394 86 533 (ook voor Whatsapp)

E-mail: contact@praktijk-leef.nl

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 578 504 96
IBAN: NL62 ABNA 0112784836
AGB-code zorgverlener: 90-039500

AGB-code praktijk: 90-(0)57965


Of stuur een bericht via WhatsApp en ontvang z.s.m. een bericht terug

Neem contact op via Whatsapp


© Copyright 2023 Praktijk leef!