Algemene Voorwaarden

Kennismaking
Wanneer u overweegt door de coaches/therapeuten van Praktijk leef! begeleid te worden kunt u telefonisch een kennismakingsgesprek aanvragen.
Een telefonisch kennismakingsgesprek duurt maximaal 30 minuten en kost u niets.

Intake
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een intakegesprek ontvangt u van ons een intakeformulier via MijnDiad.  Dit is een  praktijksoftwareprogramma (volgende de KIWA eisen van  het elektronisch clienten dossier) die aan de hoogste  veiligheidseisen  voldoet wat betreft het beschermen van  uw  gegevens.  Dit intakeformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en uiterlijk een dag voor de gemaakte afspraak via de door ons gestuurde link in te vullen. Ook wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de  Algemene voorwaarden .
Wanneer de client niet in staat is om de vragenlijst via de computer in te vullen volstaat het om tijdens het intakegesprek de vragen te beantwoorden.

In het geval van relatiebegeleiding vullen beide partners een eigen formulier in.

Afspraken
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd/verzet. Daarna wordt de geplande sessie in principe in rekening gebracht.   

Een individuele sessie duurt in principe 1 uur. Een relatiesessie duurt 5 kwartier en maximaal 1½ uur.
Individuele sessies vinden in principe plaats met 1 coach. Relatiebegeleiding vindt in principe plaats met beide partners en een coach en therapeut. Praktijk leef! behoudt zich het recht om in overleg met de clienten van deze afspraak af te wijken.   

Het is aan te raden een schriftje voor aantekeningen mee te nemen tijdens de sessies.

Betaling individuele coaching en relatietherapie
Afhankelijk van de frequentie van uw begeleiding krijgt u elke maand en factuur van de tot dan toe gemaakte kosten. De factuur wordt naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden. De factuur dient binnen 7 dagen betaald te worden.

Kosten
De actuele kosten van de begeleiding vindt u   hier.

Betaling trainingen en workshops
Wanneer u zich aanmeldt voor een training of workshop dient u vooraf aan de training het volledige bedrag te hebben voldaan. Na betaling is de deelname definitief. Overige informatie vindt u bij het actuele aanbod. Volledige restitutie geschiedt tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop. Hierna vindt verrekening plaats op basis van de gemaakte kosten en aanvullende afspraken.

AVG

Met het invullen   van het intakeformulier en eventuele andere  vragenlijsten  via de praktijksoftware van MijnDiad geeft u toestemming tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Al uw gegevens worden volgens de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld en opgeslagen. Uw gegevens worden na 2 jaar na beëindiging van het coachtraject vernietigd.