Algemene Voorwaarden

Kennismaking

Wanneer u overweegt door de coaches/therapeuten van Praktijk leef! begeleid te worden kunt u een telefonisch kennismakingsgesprek aanvragen. Een telefonisch kennismakingsgesprek duurt maximaal 30 minuten en kost u niets.

Intake

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een intakegesprek ontvangt u van ons een intakeformulier via MijnDiad. Dit is een praktijksoftwareprogramma (volgende de KIWA eisen van het elektronisch cliëntendossier) die aan de hoogste veiligheidseisen voldoet wat betreft het beschermen van uw gegevens. Dit intakeformulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en uiterlijk een dag voor de gemaakte afspraak via de door ons gestuurde link in te vullen. Ook wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden .

Wanneer de cliënt niet in staat is om de vragenlijst via de computer in te vullen volstaat het om tijdens het intakegesprek de vragen te beantwoorden.
In het geval van relatiebegeleiding vullen beide partners een eigen formulier in.

Afspraken
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd/verzet. Daarna wordt de geplande sessie in principe in rekening gebracht.
Een individuele sessie duurt in principe 1 uur. Een relatiesessie duurt 75 minuten met een eventuele uitloop naar 90 minuten. Individuele sessies vinden in principe plaats met 1 coach. Relatiebegeleiding vindt in principe plaats met beide partners en twee therapeuten. In overleg kan hier van afgeweken worden.

Het is aan te raden een schriftje voor aantekeningen mee te nemen tijdens de sessies.


Betaling individuele coaching en relatietherapie
Afhankelijk van de frequentie van uw begeleiding krijgt u elke maand en factuur van de tot dan toe gemaakte kosten. De factuur wordt naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden. In het geval van relatietherapie ontvangen beide partners dezelfde factuur.
De factuur heeft een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Wanneer deze termijn overschreden wordt volgt automatisch een 1e herinnering.
Bij betalingsproblemen wordt het zeer gewaardeerd als er contact opgenomen wordt met Praktijk leef! om zodoende samen naar een oplossing te kijken.

Kosten
De actuele kosten van de begeleiding vindt u op www.praktijk-leef.nl/tarieven .
Bij de start van een nieuw begeleidingstraject (zowel individuele coaching als relatietherapie als zakelijke coaching)  gelden de tarieven van dat moment. Cliënten dienen zelf op de hoogte te zijn van de tarieven bij de start van de therapie. Tussentijdse wijzigingen worden altijd tijdig per e-mail kenbaar gemaakt.


Betaling trainingen en workshops
Wanneer u zich aanmeldt voor een training of workshop dient u vooraf aan de training het volledige bedrag te hebben voldaan. Na betaling is de deelname definitief. Overige informatie vindt u bij het actuele aanbod. Volledige restitutie geschiedt tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop. Hierna vindt verrekening plaats op basis van de gemaakte kosten en aanvullende afspraken.


AVG
Met het invullen van het intakeformulier en eventuele andere vragenlijsten via de praktijksoftware van MijnDiad geeft u toestemming tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Al uw gegevens worden volgens de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld en opgeslagen. Uw gegevens worden na 2 jaar na beëindiging van het coachtraject vernietigd.

Dossier
Het dossier bevat, naast persoonsgegevens en informatie die nodig   is voor de   administratieve en financiële verwerking, geen andere informatie  dan   persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut, die uitsluitend bedoeld zijn om   het geheugen van de therapeut te ondersteunen. Deze werkaantekeningen zijn naar   aard niet   bedoeld om te worden gebruikt in bijvoorbeeld juridische procedures, noch   zijn ze geschikt om in afschrift te worden verstrekt.