Algemene voorwaarden

Kennismaking
Wanneer u overweegt door de coaches/therapeuten van Praktijk leef! begeleid te worden kunt u telefonisch een kennismakingsgesprek aanvragen.
Een telefonisch kennismakingsgesprek duurt maximaal 30 minuten en kost u niets.

Intake
Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een intakegesprek ontvangt u van ons een intakeformulier. Dit formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en 2 dagen voor de gemaakte afspraak weer via de mail terug te sturen. Met het terugzenden van het intakeformulier geeft u toestemming aan Praktijk leef! om uw gegevens te verwerken (zie ook AVG). Soms volstaat het om tijdens het intakegesprek de vragen te beantwoorden.

In het geval van relatiebegeleiding vullen beide partners een eigen formulier in.

In het geval van zwangerschapsbegeleiding is het niet altijd noodzakelijk een intakeformulier in te vullen. Dit wordt in overleg afgesproken.

Afspraken
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd/verzet. Daarna wordt de geplande sessie in principe in rekening gebracht.

Een individuele sessie duurt in principe 1 uur. Een relatiesessie duurt maximaal 1½ uur.
Individuele sessies vinden in principe plaats met 1 coach. Relatiebegeleiding vindt plaats met beide partners en twee coaches. Zwangerschapsbegeleiding vindt, afhankelijk van de hulpvraag, met 1 of twee coaches plaats.
Het is aan te raden een schriftje mee te nemen voor aantekeningen.

Betaling individuele coaching en relatietherapie
Afhankelijk van de frequentie van uw begeleiding krijgt u elke maand en factuur van de tot dan toe gemaakte kosten. De factuur wordt naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden. De factuur dient binnen 7 dagen betaald te worden.

Kosten
De actuele kosten van de begeleiding vindt u   hier.

Betaling trainingen en workshops
Wanneer u zich aanmeldt voor een training of workshop dient u vooraf aan de training het volledige bedrag te hebben voldaan. Na betaling is de deelname definitief. Overige informatie vindt u bij het actuele aanbod. Volledige restitutie geschiedt tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop. Hierna vindt verrekening plaats op basis van de gemaakte kosten en aanvullende afspraken.

AVG

Met het invullen en retour zenden van het intakeformulier geeft u toestemming tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Al uw gegevens worden volgens de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld en opgeslagen. Uw gegevens worden na 2 jaar na beëindiging van het coachtraject vernietigd.