"Verslaafd aan liefde: De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties" is een boek geschreven door Jan Geurtz, een Nederlandse schrijver en spiritueel leraar. Het boek is een zelfhulp- en spiritueel ontwikkelingsboek dat zich richt op de problemen die mensen ervaren in hun zoektocht naar liefde en relaties, en biedt inzichten en praktische adviezen om deze problemen te overwinnen. Hier is een uitgebreide samenvatting van het boek:

De Liefdesverslaving:

Geurtz begint met het concept van liefdesverslaving, waarbij mensen afhankelijk zijn van externe bronnen, zoals romantische relaties, om zich gelukkig en compleet te voelen.
Hij legt uit dat liefdesverslaving voortkomt uit een diepgewortelde behoefte aan erkenning, bevestiging en liefde van anderen, vaak als gevolg van onverwerkte emotionele wonden uit het verleden.

De Illusie van Romantische Liefde:

Het boek onderzoekt hoe de westerse cultuur vaak romantische liefde idealiseert en promoot als de enige bron van geluk en vervulling.
Geurtz benadrukt dat romantische liefde vaak gebaseerd is op illusies en verwachtingen, wat leidt tot teleurstelling en lijden in relaties.

Zelfacceptatie:

Een centraal thema van het boek is zelfacceptatie. Geurtz moedigt lezers aan om zichzelf volledig te accepteren zoals ze zijn, inclusief hun onvolkomenheden en tekortkomingen.
Hij legt uit dat het streven naar zelfacceptatie de basis vormt voor gezonde en vervullende relaties.

Spirituele Ontwaking:

Geurtz introduceert spirituele principes en stelt voor dat een spirituele ontwaking kan helpen bij het overwinnen van liefdesverslaving.
Hij legt uit dat het loslaten van ego en het ontdekken van innerlijke vrede en sereniteit essentieel zijn om duurzame relaties te cultiveren.

Veranderen van Patronen:

Het boek biedt praktische oefeningen en strategieën om destructieve liefdespatronen te doorbreken.
Geurtz moedigt lezers aan om bewust te worden van hun gedrag en gedachten in relaties en stelt voor dat verandering begint met zelfbewustzijn.

Relaties als Spiegels:

Geurtz benadrukt het idee dat relaties fungeren als spiegels die ons laten zien waar we nog werk te doen hebben aan onszelf.
Hij moedigt mensen aan om te leren van hun relaties en ze te beschouwen als kansen voor persoonlijke groei en bewustwording.

Ware Liefde en Vrijheid:

Het boek pleit voor de ontwikkeling van onvoorwaardelijke liefde, waarbij liefde niet gebaseerd is op voorwaarden of verwachtingen.
Geurtz legt uit dat echte vrijheid in relaties ontstaat wanneer we loskomen van onze behoefte aan bevestiging en controle.
Samenvatting:

"Verslaafd aan liefde" biedt lezers een pad naar zelfacceptatie, spirituele groei en gezonde relaties. Jan Geurtz moedigt aan tot een verschuiving in de manier waarop we naar liefde en relaties kijken, en benadrukt het belang van innerlijke transformatie.
In essentie is "Verslaafd aan liefde" een gids die lezers helpt om liefdesverslaving te herkennen, zelfacceptatie te omarmen en ware liefde en vrijheid te ontdekken in relaties. Het boek combineert psychologische inzichten met spirituele wijsheid om een holistische benadering van persoonlijke groei en geluk in relaties te bieden.