Relatietherapie

Relatietherapie bij Praktijk leef! richt zich op stellen waarbij vertrouwen, veiligheid en openheid geen vanzelfsprekendheid meer is.  Als je voor relatietherapie kiest betekent dit dat je beiden als stel bereid bent om dat wat tijdens de begeleiding op tafel komt aan te zien en te erkennen als brandstof voor het verhelderen van de relatie en de persoonlijke ontwikkeling van ieder van jullie.

Therapietraject

8 tot 14 sessies van 75-90 minuten met twee relatiedeskundigen

Relatietraject 8 tot 14 sessies

Doel

Het hoofddoel  van de begeleiding ligt in de vervulling van ieders wensen en de verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, jezelf en de thuissituatie waarin je verkeert. Dit Hierin is het heel belangrijk om open en eerlijk te zijn naar de eigen verwachtingen, de onuitgesproken woorden en de gevoelens die ten grondslag lagen aan het begin van de relatie.

Relatietherapie bij Praktijk leef! legt bloot wat er aan werkelijke gevoelens aanwezig is binnen de huidige relatie. Samen wordt onderzocht of er voldoende stevig fundament ligt om elkaar op een nieuwe, veilige, vrije en frisse manier te ontmoeten. Vrij van verwijten, vrij van oordeel, vrij van verleden.

Het traject

Het relatietraject dat jullie starten bij Praktijk leef! duurt in principe 8 tot 14 sessies. Na het eerste telefonische contact stuur je het intakeformulier ingevuld weer terug en is er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt er dieper ingegaan op de initiële hulpvraag en waar nodig wordt deze scherp gesteld. We formuleren haalbare doelen en jullie krijgen advies over de lengte van het traject en de te verwachten resultaten. Omdat elk stel verschillend is en elke aanleiding en hulpvraag uniek, kijken we altijd op maat naar wat er nodig is om verder te komen.

Het traject is ingedeeld in 3 fases. De taxatie en stabilisatiefase is bedoeld om te zien waar jullie staan in de relatie en hoe jullie patroon er uit ziet. Ook maken we afspraken over dat wat er nodig is om uit de strijd te stappen en deze niet meer aan te gaan. We smeden een alliantie tussen jullie als stel en wij als begeleiders om de gemeenschappelijke vijand (het patroon) te bestrijden.

In fase 2 zijn we al los gekomen van het oude patroon en kunnen we deze herkennen als deze geactiveerd is of wordt. We werken aan een veilige omgeving waarin we uitgenodigd worden om de diepere gevoelens die ten grondslag liggen aan ons reactiepatroon te verkennen, benoemen en vertrouwen.
Het opnieuw (leren) hechten aan elkaar en bereid zijn om risico te nemen in het benoemen van verlangens en angsten vergt veel moed en bereidheid. Hierin worden jullie uiteraard zeer integer begeleid.

In de derde fase zijn we in staat om vanuit een nieuw patroon met elkaar in relatie te zijn. Tijdens deze sessies blikken we terug, vieren we successen en verstevigen we de geboekte vooruitgang.
Waar nodig of gewenst spreken we een vervolgtraject af, waarbij nieuwe (verdiepende) doelen worden bepaald. Ook is het plannen van een tijdspad hier onderdeel van (frequentie en duur).

Echtscheiding

Wanneer het duidelijk is dat een relatie niet langer in stand kan blijven en een scheiding op handen is, kan de afwikkeling hiervan intensief zijn. Emoties kunnen hoog oplopen en spanningen en teleurstellingen kunnen dan een slopend effect op je hebben.
Wanneer je samen kinderen hebt draag je ook nog eens de verantwoordelijkheid voor hen. Je wilt niet dat zij de nare effecten van de scheiding meemaken, echter is de realiteit dat kinderen de spanningen in de relatie al veel eerder hebben gevoeld. Vanuit de verantwoordelijkheid die je voelt voor je kind(eren) en door de verbinding die je hebt met je (ex-)partner, kunnen jullie er samen voor kiezen om de scheiding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. Hierbij staat het welzijn van jullie als ouders én het welzijn van het kind/de kinderen centraal.

Bij Praktijk leef! kunnen jullie hierin begeleid worden. Het doel van de begeleiding is in algemene zin o.a.:

  • Acceptatie van de nieuwe situatie voor alle gezinsleden
  • Verwerking van heftige emoties

  • Hoe verder als ouders van het kind?

  • Veiligheid creëren voor het kind door helderheid en duidelijkheid

  • Een nieuwe verhouding vinden in het delen van de verantwoordelijkheid

    In onze praktijk is het mogelijk om zowel de ouders als de kinderen te begeleiden. Voor het begeleiden van kinderen hanteren wij een leeftijdsgrens van 13 jaar. Wanneer er jongere kinderen in het spel zijn kan er worden samengewerkt met een kindertherapeute/kindercoach. Wanneer de onderlinge communicatie goed genoeg is en er sprake is van acceptatie van de nieuwe situatie kan een mediator jullie verder begeleiden bij de alle veranderingen die een scheiding met zich mee brengt.