Vruchtbaarheidsproblemen

Vruchtbaarheidsproblemen

Wanneer een kinderwens groot is maar de zwangerschap uit blijft, roept dit allerlei emoties bij je op. Dit maakt je onzeker, je twijfelt aan je lichaam en/of dat van je partner. Binnen je relatie kan dat wat begon met blijde verwachtingen een donker en onbegrijpelijk gemis worden. Wanneer de oorzaak niet duidelijk wordt kost het vaak veel moeite om met dit gegeven te moeten leven. Een diep verlangen opgeven en de realiteit van onvruchtbaarheid toelaten vraagt veel moed. De moed om niet in het verlangen te blijven maar haar oningevuld weer te laten gaan. Je verlangen opgeven betekent alle hoop laten varen en terugkeren naar dat wat wel aanwezig is. Jouw leven. Jouw keuzes, jouw opmerkzaamheid. Jouw aandacht voor wat er wél is. Wanneer je bezet blijft door jouw verlangen naar een kind gaat jouw leven aan je voorbij. Begeleiding bij praktijk Leef! leert je om de rauwheid van het gemis te voelen, te verwerken en te begrijpen terwijl je kiést voor jouw leven en de mogelijkheden die daarin vervat liggen.

Fertiliteitstraject

Wanneer jij en je partner in een fertiliteitstraject zitten en het al dan niet zwanger worden op zich laat wachten, kan dit gegeven veel spanning bij jullie oproepen. Zeker wanneer je, om zwanger te worden, op gezette tijden vrijt is de vrijblijvendheid, de ontspanning en het genieten vaak ver te zoeken. Wanneer je kans om kinderen te krijgen qua leeftijd afneemt wordt de druk om zwanger te worden groter. Het is een hele kunst om enige afstand te nemen van je wens om zwanger te worden. Afstand creëren ten opzichte van je kinderwens leert je om je kinderwens in de juiste verhouding te zien. In verhouding met alle aspecten van jou. Het ouderschap, hoe mooi en verrijkend het ook kan zijn, is niet de definitie van wie jij bent. Jij bent veel meer dan dat. Wanneer je leert te ontspannen in alle facetten van wie jij bent én leert te ontspannen mét je kinderwens heb je de beste uitgangswaarde van wat jij/jullie kunnen doen, naast het medische traject waar je mogelijk in zit.

Een zwangerschap kun je niet afdwingen. Praktijk Leef! helpt jou om je met je partner zo ongedwongen mogelijk op te stellen naar een mogelijke zwangerschap.