Teamcoaching

Teamcoaching heeft als hoofddoel het versterken van de effectiviteit van het team professionals en het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfsturing van het team en het individu. Een belangrijke sleutel hierin is de eigen verantwoordelijkheid waarmee gecommuniceerd wordt en het kennen van de eigen en elkaars kwaliteiten en zwaktes.

Bij het coachen van een team moet altijd gekeken worden naar het systeem, of de samenhang van de leden onderling. Systemisch coachen is wezenlijk anders omdat het proces van coachen niet lineair is, maar circulair. De dynamiek in een team is multi-relationeel en kan teamleden tot grote hoogtes drijven maar ook in de greep houden van miscommunicatie en persoonlijke voor -en afkeur.

Praktijk Leef! biedt teamcoaching aan op maat. In overleg met leidinggevenden wordt voorzien in de behoefte van het team en de organisatie.
Een plan van aanpak kan o.a. bestaan uit:

Teamtrainingen:

• Communicatie
• Persoonlijk leiderschap (zelfsturing en kwaliteiten)
• Mindfulness/aandachttraining
• Agressieregulatietraining

Intervisiebegeleiding:

• Opstellen basisvoorwaarden
• Afspraken en struktuur
• Intervisie coaching op verzoek

Individuele coaching on the job:

• Eén op één coaching bij werkgerateerde knelpunten
• Conflictbemiddeling
• Preventieve ziekteverzuimcoaching

Wanneer u teamcoaching overweegt binnen uw organisatie, twijfel dan niet om in een oriënterend gesprek de mogelijkheden met ons te bespreken. Een oriënterend gesprek is kosteloos en kan ook bij u op locatie plaatsvinden.