Traumabehandeling

Sommige gebeurtenissen zijn zo onverwacht of zo heftig dat je niet in staat blijkt te zijn om deze gebeurtenissen te verwerken. De herinnering aan deze situatie slaat vast in je systeem en beïnvloedt je dagelijkse functioneren.
Wanneer men geconfronteerd wordt met de herinnering door een situatie die in het heden plaats vindt, zijn divers symptomen merkbaar. O.a.:

-heftige fysieke reacties (zweten, versnelde ademhaling, hartkloppingen, gespannen spieren)
-angstige gedachten die je niet los laten, dissociëren in vergelijkbare situaties
-gedrag wat leidt tot vermijden van situaties, disfunctioneren in werk, slaploze nachten door zich herhalende gedachten.

Om tot verwerken te kunnen komen van een heftige gebeurtenis is het soms nodig om middels EMDR de overheersende symptomen wat tot rust te brengen. Pas hierna kan een heftige gebeurtenis verder onderzocht en begrepen worden.
EMDR is een behandelmethode die middels eenvoudige gebaren, geluiden of klopjes de cliënt in staat stelt om de intense herinnering meer toe te laten en hierbij te ontspannen. EMDR is bewezen effectief en wordt in onze praktijk ook aangeboden ter ondersteuning van het proces naar herstel.