Geweldloos communiceren

Communiceren is ontzettend belangrijk om je als mens uit te drukken. Door te communiceren kunnen we contact met anderen ervaren.
Al in onze vroege levensjaren leren we op een bepaalde manier te communiceren. Veelal heeft dit te maken met hoe onze omgeving met ons communiceerde. Bepaalde behoeftes die je als kind simpelweg 'er uit gooide' (bijv: IK wil drinken!, Nee!, of simpelweg slaan als je je zin niet krijgt) worden gecorrigeerd naar maatschappelijke normen en waarden.
Hoe we communiceren hebben geleerd hangt dus erg samen met wat ons is voorgedaan, wat ons is aangeleerd en wat we hebben meegemaakt. Wanneer je als kind niet genoeg veiligheid ervaart om jezelf te zijn en op een positieve manier bent gecorrigeerd om je behoeftes en verlangens te uiten, gaan we andere manieren vinden om alsnog te krijgen wat we willen.
Wanneer we ouder worden nemen we deze manieren in ons op en weten we niet beter dan dat dit onze manier van communiceren is. Zo zal de een zich al gauw als een slachtoffer manifesteren om aandacht te krijgen en zal de ander juist niets ontziend anderen aan de kant duwen om zijn of haar zin te krijgen.
Veel manieren die we hebben ontwikkeld om onze behoeftes, verlangens en andere uitingen te laten zien herbergen een onderliggende pijn of gemis. We ontberen een gevoel van basisvertrouwen om vanuit een open, eerlijke, kwetsbare en persoonlijke houding aan te geven wat we nodig hebben van de ander.

Deze terughoudendheid en strategische oriëntatie kan zeker in een partnerrelatie tot onnodige miscommunicatie leiden. We verwijten de ander dat hij niet aanvoelt wat je nodig hebt, de ander verwijdt haar dat ze niet duidelijk aangeeft wat ze wil. De een voelt zich al gauw alleen in de relatie, de ander voelt zich al snel afgewezen en de boosdoener.

Praktijk Leef! helpt jullie om vanuit jezelf aan te geven wat je nodig hebt, zonder de ander daar verantwoordelijk voor te maken. We helpen jullie om een gevoel van basisvertrouwen in jezelf en de relatie te ervaren, wat het fundament is voor een open, liefdevolle en vooral contactvolle relatie.