Visie op individuele coaching

Wanneer je gecoacht wil worden is er vaak een persoonlijk proces aan vooraf gegaan. Soms is de drempel om hulp in te schakelen niet makkelijk om over te gaan. Het raakt al gauw aan gevoelens van afhankelijkheid en 'het zelf moeten kunnen oplossen'.

Afhankelijkheid vs. onafhankelijkheid

Onze visie hierop is dat er twee vormen van afhankelijkheid zijn. De kinderlijke en de volwassen afhankelijkheid. Het is heel normaal om afhankelijk te zijn van de automonteur en je auto te laten repareren. Weinig mensen zullen hier last van hebben. Het is anders als het over jou en je gevoelens en problemen gaat.
Besef je dat het een hele volwassen stap is om iemand met je mee te laten kijken, een stukje mee te lopen in je leven om zo een ander licht op je hulpvraag te schijnen. Jij bepaalt hoe lang en tot hoever. Dat is tegelijk je onafhankelijkheid.
Het kan in die zin heel helend zijn om in vertrouwen met jouw coach te leren om effectief hulp te vragen aan anderen en te ontdekken dat dit niets afdoet aan jouw onafhankelijkheid. Sterker nog: je wordt er alleen maar onafhankelijker van!

Aandacht, Acceptatie, Aanvaarding, Overgave, Dankbaarheid

Wanneer we met een probleem rondlopen, zoeken we al snel naar om oplossing om dit probleem te tackelen. Als het probleem opgelost is, denken we weer verder te kunnen met ons leven.
Soms is een oplossing snel gevonden en is daarmee het probleem verdwenen. Lastiger wordt het als het probleem niet tastbaar is, bijvoorbeeld omdat het over een bepaald gevoel gaat dat je in de weg staat. Een oplossing kan dan juist het tegenovergestelde effect hebben. Namelijk dat je je nog minder gelukkig voelt, je nog meer alleen en onbegrepen.
Sommige problemen die we tegenkomen vragen een andere benadering van ons. En andere houding die het probleem niet afwijst door het direct op te lossen, maar een houding die nabij is, oprecht geïnteresseerd en met open onbevooroordeelde aandacht luistert naar dit probleem.

-Pas wanneer je een probleem benadert als een ontwikkelpunt kan je een duurzame verandering bewerkstelligen. Een antwoord vinden die jou verder brengt, vrijer en onafhankelijker.-

Aandacht is het begin van een andere houding. Met aandacht ga je opmerken, ga je ontdekken en zien wat er werkelijk speelt. Aandacht leidt zo tot Acceptatie, je kan niet anders dan zien dat het zo is, ook al word je er niet blijer van. Acceptatie leidt tot Aanvaarding, er is meer rust in je gekomen en je gevoel wordt zachter. Aanvaarding leidt tot Overgave. Het gemis aan verzet tegen de situatie brengt ruimte in je gevoel, laat inzichten toe en verbindingen zien. Je wordt bewuster van je de diepere waarde van dit punt in je leven, je ervaart de rijkdom in de onaangename verpakking. Je gaat steeds meer richting Dankbaarheid. Dankbaar dat je door dit mee te maken een rijker persoon bent geworden, jezelf beter hebt leren kennen en een overwinning op jezelf hebt behaald.

-Elke mens bezit alles, is zelfvoorzienend en compleet. Het is aan ons om dit te ontdekken en tot realisatie te brengen, dit te leven en door te geven.-