Methodieken

Inzichtgevende gesprekken

Inzichtgevende gesprekken kenmerken zich door een open, oordeelloze, gevoelvolle houding van de begeleider. Het is deze houding die centraal staat in de manier waarop cliënten geleerd wordt om zichzelf te benaderen. Alleen vanuit de gedachte dat elke situatie de mogelijkheid herbergt om jezelf beter te leren begrijpen en dat dus niets zonder waarde is, kan alles dat in een gesprek naar voren komt onderzocht worden. Juist het meest actuele dat bij de cliënt speelt is de toegang tot een dieper begrip van de eigen drijfveren. Het is de rol van de begeleider om in de verbinding met de cliënt volledig open aanwezig te zijn en vragen te stellen die de cliënt weer verder brengt. Inzichtgevende gesprekken bepalen een groot deel van de begeleiding en hierin wordt geen actueel onderwerp geschuwd en is alles bespreekbaar.

Lichaamsgerichte oefeningen

Een belangrijk deel van de coaching bij praktijk Leef! is het leren (aan)voelen van je eigen lichaam en contact leren maken met die delen van je lijf die verkrampt, pijnlijk of niet voelbaar zijn. Ook voor de partner geldt dat het leren aanvoelen van zijn of haar vrouw van wezenlijk belang is in het kunnen ondersteunen tijdens de zwangerschap en bij de bevalling. Het lichaam is daarvoor een uitstekend klankbord. Zeker wanneer het lichaam verkrampt is geraakt is het vaak de hoogste tijd om aan de slag te gaan met datgene dat tot verkramping en pijn leidt. Vaak ligt er een emotionele reactie aan de klacht ten grondslag. Door eenvoudige haptonomische voeloefeningen leer je jouw lijf beter te voelen. Leer je meer te vertrouwen op je krachten en kwaliteiten. Je kunt leren om je aan te laten raken en oefent daarvoor met je partner. Deze vorm van begeleiden doe je dus veelal met je partner zodat je ook thuis hiermee verder kan oefenen.

Focussen

Focussen is een effectieve manier op contact te maken met de fysieke gewaarwordingen in ons lijf die het gevolg zijn van de gebeurtenissen die we meemaken in ons leven. Door met een open, oordeelloze en aandachtige houding contact te maken met deze plek kunnen we de verborgen wijsheid in de fysieke sensatie ontdekken.

Mindfulness

Mindfulness is een houdingstraining waarbij beoefend wordt om met een oordeelloze en liefdevolle houding je aandacht naar het nu te brengen.
Alles dat je tegenkomt in het nu aan gevoelens en gedachten wordt aangekeken en als belangrijk gezien. Juiste negatieve gevoelens en gedachten blijken een belangrijke bron van informatie te bevatten die je kan helpen om betere keuzes te maken.Deze negativiteit opmerken, erkennen en waarderen zorgt voor een mentale en fysieke ontspanning. Je ervaart meer overgave en kan vanuit een ruimer besef en gevoel betere en efficiëntere keuzes maken.

Visualisatie

Zowel tijdens de psychologische begeleiding als tijdens de haptonomische oefenningen kan gebruik gemaakt worden van visualisatie.
Visualisatie is niet iets vaags maar heeft met je voorstellingsvermogen te maken. Iedereen kan dit. Stel je een rode appel voor, en iedereen ziet er een in zijn hoofd. Dit innerlijk beeld kan ook gebruikt worden om bepaalde situaties beter te zien en om beter te voelen wat iets met je deed/doet. De kracht van visualisatie zit in de informatie die je er door verkrijgt, informatie die anders minder makkelijk toegankelijk is.

Uitbeelden en opstellen

Door actuele situaties en gevoelens uit te beelden en een neutrale positie in te nemen kan men een beter zicht krijgen op de ontstane situatie. Men wordt een toeschouwer en leert op die manier om met meer afstand te kijken naar wat anders te dicht bij staat. Onderlinge relaties en verstandhoudingen kunnen zo ook uitgebeeld worden en tot inzicht leiden. Soms is het juist goed om een bekende positie in te nemen en onder begeleiding te ervaren wat er met je gebeurt op die plek in die specifieke opstelling.

Meditatie en aandachtstraining

Meditatie als aandachtstraining vergroot je eigen opmerkzaamheid. Je wordt je bewuster van je eigen reacties, je lichamelijke uitingen (bijvoorbeeld spanning je in lijf) en je gedachten en gevoelens. Je leert om je aandacht op het Nu te richten. Dit creëert een wakkere en heldere focus op wat jou op dit moment het meest bezighoudt. Je energie blijft meer bij het moment zelf waardoor je ook meer kracht gaat ervaren.

Meditatie levert heel veel op maar vraagt ook veel inzet. Ervaringen van vorige meditaties gelden niet als beginpunt voor de volgende keer. Meditatie vraagt een constante actuele overgave aan 'hoe het is'. En de bereidheid om 'hoe het is' volledig en verwelkomend te omarmen.