Relatietherapie - het traject

Relatietherapie bij Praktijk leef! kenmerkt zich door de begeleiding door 2 professionals.
Onze ervaring leert dat 2 meer zien dan 1 en dat dit in ons geval een versterkend effect heeft op de kwaliteit van de begeleiding. Het nabespreken, het scherpstellen wat voor de begeleiding nodig is en het voorbereiden doen we samen. Zo proberen we de beste mogelijke begeleiding te bieden waarbij we uiteraard streven naar het behalen van de gewenste doelen.

Beiden zijn wij opgeleid in EFT relatietherapie. Emotionally Focussed couples Therapy biedt een raamwerk bezien vanuit de hechtingstheorie en is een bewezen (Evidence Based) methode van waaruit wij met stellen werken.Relatietherapie bij Praktijk leef! kenmerkt zich door de begeleiding door 2 ervaren therapeuten. Beiden zijn wij betrokken bij jullie en waar nodig en gewenst worden de sessies in een 4-tal ingevuld. Op de achtergrond overleggen wij, houden koers en sturen bij waar nodig.
Voor sommige sessies is het efficiënter om in een drietal te werken. Een van ons en jullie beiden. En soms 1 op 1 om een bepaald thema te verdiepen of uit te werken. Uiteraard vindt dit allemaal plaats in overleg. In alle gevallen spannen wij ons maximaal in om jullie op de best mogelijke manier te begeleiden.

Hulpvragen die wij vaak tegenkomen in de praktijk:

 • Ik voel mij heel vaak alleen en onbegrepen in mijn relatie
 • We hebben veel ruzie, hoe lang houden we dit nog vol?
 • Ik kan het nooit goed doen bij mijn partner, hoezeer ik ook probeer. Wil ik dit nog wel?
 • We leven veel langs elkaar heen en vermijden lastige gesprekken
 • Door vreemdgaan is het vertrouwen beschadigd, hoe kan dit vertrouwen weer terug komen?
 • Van intimiteit is al lange tijd geen sprake. Hoe krijgen we dat weer terug?
 • Ik merk dat ik mijn gevoel steeds meer afsluit voor mijn partner • Door werk en drukte leven we wat langs elkaar heen, ik wil de verbinding weer voelen!
 • We zijn zo druk en hebben weinig tijd voor elkaar, we zijn bang elkaar kwijt te raken
 • We hebben steeds vaker onenigheid en willen onderzoeken wat er aan de hand is

 • We merken dat bepaalde thema's onuitgesproken blijven en we hebben hulp nodig om hierin verder te komen

 • We merken een bepaalde sleur op, hoe brengen we weer wat passie terug in de relatie?


Het traject


1


2


3


Relatietraject

1


Fase 1: taxatie en stabilisatie

Fase 1 relatietherapie Praktijk leef!

Taxatie
In deze fase kom je als koppel voor het eerst bij ons en leren we jullie leren kennen in de huidige, actuele situatie waarbij jullie hebben gemerkt dat jullie vastlopen in jullie relatie. Dit kenmerkt zich soms in (hevige) conflicten, stilzwijgen en verwijdering en bovenal onbegrip en soms moedeloosheid naar elkaar en de situatie.

Toekomst: In deze eerste fase willen we jullie ook leren kennen in jullie toekomstbeelden. Je verwachtingen, je hoop en angst voor wat gaat veranderen. Welke haalbare doelen kunnen we stellen? Hoe ziet de ene partner dit en hoe de andere?

Vroeger: Daarnaast kan het heel zinvol zijn om jullie ook in je historische opbouw te leren kennen. Uit wat voor nest kom je? Hoe heeft dit je beïnvloed? Herken je bepaalde dynamiek van vroeger in je huidige leven? Hoe beïnvloedt het verleden jouw/jullie toekomst?

Nu: Hoe ervaar je jouw relatie op dit moment? Als we een foto zouden maken van jullie relatie, als een vastgelegd moment in de tijd, hoe ziet die foto er aan het begin van dit traject uit?

Stabilisatie
Wat kunnen we doen en afspreken om de huidige, actuele situatie te stabiliseren? Wat hebben jullie nodig om in deze beginfase, waarin pijn en gemis, afstand en emoties vaak leiden tot lijden, tot rust te komen? Wanneer het vechten stopt kan het besef dat je elkaar niet meer vindt leiden tot een gevoel van verantwoordelijkheid om op deze manier niet verder te gaan, maar op zoek te gaan naar herstel van vertrouwen en verbinding.

In deze fase gaan we ook aan de slag om meer zicht en meer (be)grip te krijgen over het reactiepatroon waarin jullie je bevinden. We zetten onze mentale capaciteiten in om ook te begrijpen hoe de dynamiek nu is tussen jullie, we tekenen letterlijk uit hoe dat voor jullie werkt met als belangrijkste doel om met betrokken afstand te kijken naar het patroon dat jullie gevangenhoudt.
Ook is het belangrijk om in deze fase een alliantie te creëren. Een samenwerking tussen beiden partners om uit het oude, beperkende en vaak pijnlijke patroon te stappen en op zoek te gaan naar een nieuw, passend patroon dat recht doet aan de individuele behoeften van beiden en tegelijk zorgt voor een veilige emotionele verbondenheid die maakt dat de partnerrelatie de plek is waar je je echt thuis voelt. Waar je kunt ontspannen, je geliefd en gewaardeerd voelt.

Individuele sessie
 Partnerrelaties die geankerd zijn in emotionele beschikbaarheid en betrokkenheid hebben vaak veel veerkracht en ruimte om het leed van de ander op te vangen. Soms kan het nodig zijn om een persoonlijk thema dat een té grote stempel drukt op de relatie en welke (nog) niet binnen de relatie gedragen kan worden, individueel uit te werken. Wanneer dit het geval is, kan er in overleg afgesproken worden om naast de relatietherapie een (kort) individueel traject te volgen.


"Onze rol is in deze fase om jullie in de juiste stand te krijgen. Een stand waarin je steeds meer zicht krijgt op jezelf en wat jij meeneemt in je relatie, waarin je steeds meer inzicht krijgt in de beperkingen van het reactiepatroon en al meer leert om op een afstandje waar te nemen hoe de dynamiek tussen jullie werkt en wat er schuilgaat achter het gedrag dat we in dit patroon laten zien. We werken direct al aan de alliantie door niet elkaar als het probleem te bestempelen, maar het oude patroon zien als de vijand die jullie samen aan het doorzien zijn."

In fase 1 maken we ons los van het oude en kan er opluchting worden ervaren dat jullie elkaar weer opnieuw kunnen vinden. Je weet nog niet goed hoe je dat moet doen, maar je krijgt wel steeds meer vertrouwen dat het kan.

Fase 1 wordt ondersteund door diverse verdiepende vragenlijsten die jullie tussendoor kunnen invullen. We vragen na elke sessie om kort te reflecteren op de voorgaande sessie, zodat we maximale vooruitgang kunnen boeken.

2


Fase 2: betrokkenheid verdiepen